Idéen bak Global Handel

Global Handel er en butikk som selger varer produsert av kvinner - og noen menn, fra den 3. verden. Varene er håndlagde, og målet med butikken er å kunne tilby varer som skal være både spesielle og som skal være av god kvalitet.

Rettferdig og etisk handel er grunnleggende for Global Handel. Det betyr at kvinnene som lager disse varene er garantert en anstendig pris for sine produkter. Dette gjenspeiles selvfølgelig på utsalgsprisene. Men vi tror mange er villige til å betale for kvaliteten - og ideen bak en rettferdig handel. Vi prøver selvsagt å holde kostnaden nede ved bruk av færrest mulig ledd fra produsent til kunde. Dessuten er det viktig for oss at varene ikke er produsert med bruk av barnearbeid.

Hvorfor nettopp varer laget av kvinner fra den 3.verden?
Fordi 80% av verdens 1,2 milliarder fattige mennesker er kvinner - og til nå har kun 10% av norsk bistand vært rettet mot kvinner! Rapporter og studier viser at kvinner gjennomgående forvalter penger mer effektivt enn menn i forhold til seg selv og familien. I mange utviklingsland er det nettopp kvinnene som står som garantister for at familien overlever.

Global Handel har ikke som mål å drive ren veldedighet. Men håper å bidra til at disse kvinnene fortsatt skal få et næringsgrunnlag for å opprettholde sine bedrifter.

Så, etter 5 år med butikk i Sandvika, måtte vi dessverre innse at det ikke var mulig å få inntjening nok til å drive butikken videre.  Både antall kunder og omsetningen gikk drastisk ned det siste året. Men det har vært lærerike og morsomme år. Ikke minst på grunn av alle hyggelige kunder som har kommet innom.

Nå jobber jeg videre med mitt fag som er petroleumsgeologi/geofysikk, og har  vært heldig å fått være med på prosjekter innen olje for utvikling  som også er en  fin måte å forbedre levevilkårene i den tredje verden.

Med vennlig hilsen Ann Iren Eide, daglig leder